Výkonnostní marketing jako klíč k úspěchu v online světě

Jak napovídá samotný název, výkonnostní marketing zaměřuje svou pozornost na dosahování výkonnostních cílů. Jedná se o vysoce efektivní formu marketingu, která se soustředí na konkrétní měřitelné výsledky a analýzu efektivity investic. Zásadním prvkem výkonnostního marketingu je proto pokročilé využití analytických nástrojů. V dnešním tržním prostředí včetně toho digitálního je konkurenční boj tak silný, že výkonnostní marketing přestal být výhodou a stal se nutností.

Neméně důležitým prvkem je také tvorba marketingové strategie, která bude cílená k dosažených definovaných cílů na základě společně vypracovaného briefu. Crosschannel marketing vyžaduje hluboké znalosti o možnostech jednotlivých systémů tak, aby bylo možné je kombinovat mezi sebou a vzájemně provázat jednotlivé styly komunikace k cílovým skupinám, které se na dané platformě pohybují.

V čem je síla výkonnostních kampaní?

1// Konkrétní a rychlé výsledky (KPI)

Cílem kampaní je splnění konkrétní měřitelné akce (konverze) podle povahy vašeho podnikání. Může to být prodej produktu v e-shopu, získání kontaktu (lead) nebo jiná konkrétní konverzní akce. Výsledky dobře postavených výkonnostních kampaní mají téměř okamžitý efekt. Ovšem důležitým aspektem je i povaha produktu, které se liší nejen délkou konverzního okna, tj. dobou rozhodování. V rámci této fáze vstupuje do „hry“ mnoho aspektů jako je konkurenceschopnost, důvěryhodnost sdělení a samozřejmě i forma komunikace a další přidané hodnoty, které je třeba provázat tak, aby bylo získání konverze co nejpravděpodobnější.

Pro sledování KPI pracujeme s interním nástrojem, který sleduje aktuální data napříč systémy a srovnává je s definovanými cíli. Díky tomu můžeme snadno a rychle reagovat na případný pokles výkonu a současně udržovat přehled o výkon kampaní v reálném čase bez „ztráty“ hodinového budgetu čekáním na načtení všech systémových stránek.

2// Měřitelná návratnost investic (ROI)

Díky analytickým nástrojům a měření konverzí je posouzení efektivity investice do reklamy snadné a objektivní. V dnešní době, kdy jsou analytické systémy limitovány množstvím měřitelných dat, která do reportingu vstupují, je o to více důležité řádné chápání produktů a nalezení vzájemného pochopení mezi klientem a agenturou, která výkon kampaní analyzuje.

3// Flexibilita a rychlost

Možnost pružně reagovat a optimalizovat kampaně na základě aktuálních výsledků přináší lepší výsledky s nižšími náklady. Změny v kampaních se projeví velmi rychle.

4// Personalizované cílení

Na základě získaných dat jsme schopni výkonnostními kampaněmi oslovit vybrané segmenty cílových skupin a doručit jim relevantní sdělení.

5//  Vysoká efektivita

Data a měřitelné výsledky dávají neustálou zpětnou vazbu jak vložené investice proměnit v co nejlepší výsledky i s omezeným finančním rozpočtem.

Potýkáte-li se s e-shopem, který má velké množství produktů a kategorií, je vhodné využití automatizované nástroje pro tvorbu kampaní na základě produktového feedu jako je např. Dotidot, ADboost nebo RTB.

Je pro vás výkonnostní marketing vhodný?

Jednoduše ano! Výkonnostní kampaně doporučujeme vždy, když je možné jasně definovat měřitelné cíle.

Máte e-shop? V tom případě kampaně zaměříme na objednávky produktů, tj. na navyšování počtu objednávek a hodnoty objednávek.

Nabízíte na svém webu služby? Pak budeme kampaně optimalizovat na navyšování počtu poptávek a získávání kontaktů. U kampaní na sociálních sítích se mohou reklamy soustředit na zvyšování počtu interakcí, jako je sdílení, komentáře a „lajky“.

Na základě těchto individuálně definovaných a měřitelných cílů (konverzí) vždy hledáme ty nejefektivnější cesty, jak co nejlépe využít vaše investice. V dnešní době se také znovu dostáváme do fáze, kdy výkonnostní marketing jde ruku v ruce s obsahem na cílových stránkách, stejně tak jako aktivity mimo čistě výkonnostně nastavenou strategii.

Jaké jsou možnosti výkonnostního marketingu?

Výkonnostní marketing zahrnuje reklamu ve vyhledávačích, sociálních sítích a zbožových srovnávačích, obsahovou a video reklamu, RTB, e-mailový marketing, affiliate a mnoho dalších aktivit. Jejich výběr je individuální a zohledňuje potřeby klienta.

Nejpoužívanější jsou především PPC systémy, tedy kampaně, kde klient neplatí za zobrazení reklamy, ale jen při interakci s reklamou. U menších a středně velkých firem doporučujeme kombinaci PPC kampaní ve vyhledávačích (Google Ads + Sklik) a PPC kampaní na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube). U e-shopů je vhodné také využití zbožových srovnávačů a marketplace systémů (Zboží.cz, Heureka, Allegro, Favi apod.).

PPC systémy nabízejí více typů výkonnostních kampaní, které kombinujeme podle definovaných obchodních cílů do individuálního mixu. Toto jsou základní typy kampaní:

Kampaně ve vyhledávání

Tyto kampaně reagují na hledání maximálně relevantních klíčových slov, tj. reklamy se zobrazují těm uživatelům, kteří hledají to, co odpovídá klíčovým slovům v kampani. Jedná se tedy o textovou reklamu, která se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání na prvních (až 4) pozicích, hned nad organickými výsledky.

V tomto ohledu je vhodné sáhnout nejen po manuální struktuře vyhledávacích kampaní, ale současně využít dynamické DSA kampaně/reklamní sestavy, které mají tu výhodu, že párují vyhledávací dotazy na základě obsahu cílových stránek. Dalším důležitým aspektem je, že jsou schopny se zobrazit i na dotazy s nízkou měsíční hledaností a tedy krásně doplnit vaši strukturu kampaní.

Reklamy v Nákupech

Tzv. produktové reklamy, jsou vhodné čistě pro stránky, nabízející prodej svých produktů a mají k dispozici produktový feed, který odpovídá specifikaci daného systému. Zobrazují se nad kampaněmi ve vyhledávání, vpravo od běžného SERPu či mezi organickými výsledky. Produktové reklamy zobrazují náhled produktů, cenu, dostupnost, název e-shopu a zdroj produktových dat.

Obsahové kampaně

Tyto kampaně zobrazují reklamu těm uživatelům, kteří patří do definovaného publika. Může to být na základě jejich zájmů, předchozích online aktivit, demografických a jiných parametrů. Mezi formáty obsahových reklam řadíme statické či responzivní bannery. Mezi typy obsahových kampaní řadíme akviziční a remarketingové. Zatímco akviziční obsahové kampaně oslovují nové uživatele na základě definovaného cílení. Remarketingové kampaně oslovují zpětně uživatele, kteří již na stránkách byly.

Dynamický remarketing a akvizice

Specifickým typem obsahově produktové kampaně řadíme dynamickou obsahová kampaň, která může být cílená jak formou akvizice, tak remarketingu. Tento formát reklamy se zobrazuje v obsahové sítí PPC systémů jako produktová galerie produktů. Svým vizuálem odpovídá specifikaci produktových reklam v Nákupech. Vzhledem k tomu, že obsahují konkrétní informace o navštíveném produktu v obsahové síti google, je tento typ reklamy považován za nejkonverznější. Je ale potřeba si uvědomit, že dynamický remarketing je nyní součástí kampaně Performance Max.

Performance Max a produktové reklamy

Tento typ reklamy zasahuje celý Google inventář, tj. vyhledávací síť, obsahová síť, nákupy Google, Youtube a Gmail. Pomocí strojového učení a umělé inteligence pak analyzují definovanou cílovou skupinu a historická konverzní data tak, aby byly schopny se zobrazovat typově skupinám uživatelům, kteří mají v rámci vašich konverzních dat největší pravděpodobnost k dokončení nákupu a tedy patří v současné době na špičku výkonnostní reklamy.

Jak postupujeme při přípravě výkonnostních kampaní:

  • Stanovení cílů (Co a jak se bude měřit?)
  • Definování klíčových parametrů úspěšnosti (Na základě čeho budeme posuzovat efektivitu kampaní?)
  • Stanovení cílových skupin (Kdo jsou potenciální zákazníci?)
  • Výběr vhodných kanálů a typů kampaní (Kde a jak můžeme co nejlépe oslovit cílovou skupinu?)
  • Příprava relevantního obsahu (Jaký obsah a forma je pro cílovou skupinu zajímavý?)

Optimalizace, optimalizace a zase optimalizace.

Spuštěním kampaní ale práce nekončí, naopak. U výkonnostních kampaní je zásadní jejich neustálá optimalizace. Analyzovat, porovnávat a vyhodnocovat získaná data, sledovat trendy, reagovat na změny, testovat – to je každodenní náplní práce našich specialistů, kteří spravují výkonnostní kampaně. Jen tak mohou zajistit optimální výkon kampaní a konkurenceschopnost našich klientů.

Jsou tedy brandové kampaně zbytečné?

To rozhodně netvrdíme, naopak. Kampaně cílící na zvyšování povědomí o značce považujeme za vhodný, v dnešní době i nutný, doplněk výkonnostního marketingu. Zejména v dlouhodobém horizontu to jsou právě brandové kampaně, které přinášejí přidanou konkurenční výhodu a dovolují výkonnostním kampaním kontinuální navyšování výsledků.

Otázka ideálního poměru mezi brandovým a výkonnostním marketingem je často diskutovaným tématem a obsahem výzkumů. Z našeho pohledu není možné ke každému klientovi přistupovat podle nějaké šablony a je nutné individuální nastavení tohoto poměru podle oboru podnikání klienta i jeho možností.


V dnešním hyperkonkurenčním digitálním prostředí se výkonnostní marketing stal klíčovou složkou úspěchu a příležitostí k dosažení přesně definovaných cílů a maximální návratnosti vložených prostředků. Naše zkušenosti a hluboké porozumění analytickým nástrojům, společně s naší schopností integrace crosschannel marketingových strategií, nám umožňují poskytovat našim klientům ty nejlepší služby.

Připojte se k našim spokojeným klientům a nechte nás, abychom i vám pomohli fdosáhnout skutečných a měřitelných výsledků. Kontaktujte nás ještě dnes!

viktory logo

Máte zájem o spolupráci? Rádi byste u nás pracovali? Pojďme zajít na společný oběd či kávu.
Nebo si rezervujte termín na nezávaznou online konzultaci.

Kontakt

  • Viktory digital s.r.o.

  • Vršovická 817/5, 101 00 Praha

  • IČ: 17532256

  • DIČ: CZ17532256

  • Jsme plátci DPH


© 2023 Viktory digital s.r.o.  Všechna práva vyhrazena