Typy PPC kampaní aneb jaké máme v PPC reklamě možnosti?

Porozumění jednotlivým typům kampaní a jejich vhodné využití může zásadně ovlivnit úspěch PPC strategie. Ať už je vaším cílem zvýšení prodejů, zlepšení povědomí o značce nebo získání nových zákazníků, je volba správného typu kampaně klíčová pro dosažení požadovaných výsledků. V článku PPC reklamní systémy jsme zmapovali nejčastěji využívané reklamní platformy pro PPC propagaci. Nyní si představíme typy kampaní, které tyto reklamní systémy nabízejí.

Kampaně ve vyhledávací síti (Search Ads)

Reklamy ve vyhledávací síti představují základní kámen digitálního marketingu. Zobrazují ve výsledcích vyhledávání na platformách jako je Google, Seznam, Bing a dalších vyhledávačích na základě klíčových slov. Kampaně trpělivě čekají na chvíli, kdy uživatel ve vyhledávání zadá relevantní klíčové slovo nebo slovní spojení a teprve potom mu zobrazí odpovídající reklamu. Cílí tedy na uživatele, kteří aktivně hledají produkty, služby nebo informace. Klíčovým faktorem je výběr relevantních klíčových slov a vyloučení slov nerelevantních.

Tento reklamní model bývá vysoce konverzní, protože cílí na uživatele, u kterých již vznikla potřeba po nabízeném produktu či službě a jsou tedy ve fázi nákupního cyklu, kdy si již aktivně hledají potřebné informace. Limit tohoto modelu je v tom, že nezasáhne uživatele, kteří v této aktivní fázi ještě nejsou.

Formát reklam může být buď čistě textový nebo kombinovaný, který je doplněn obrazovým materiálem.

Kampaně v obsahové síti (Display Ads)

Tento typ reklamy se skládá z vizuálních prvků, jako jsou fotografie, grafika nebo videa, a to v různých formátech – od statických bannerů po interaktivní a animované reklamy. Základem je aktivní oslovení uživatelů, kteří odpovídají definované cílové skupině např. na základě zájmů, demografických parametrů nebo v rámci remarketingu. Reklamy se uživateli zobrazují tam, kde tráví svůj čas, tj. na různých webech, sociálních sítích, aplikacích, Youtube apod. Oslovují uživatele ve všech fázích nákupního cyklu včetně těch, kteří o nákupu ještě ani neuvažovali, ale je zde potenciál uživatele inspirovat a motivovat k nákupu.

Rizikem je nízký konverzní poměr a malá návratnost investic. Limitující je také tzv. reklamní slepota uživatelů, proto je zásadní důraz na vizuální i obsahovou atraktivitu zobrazovaných reklam.

Produktové kampaně (Shopping Ads)

Tyto reklamy umožňují e-shopům prezentovat své produkty přímo ve výsledcích vyhledávání. Zobrazují se s obrázkem produktu, názvem, cenou a ostatními informacemi, které mohou ovlivnit rozhodnutí o nákupu ještě před kliknutím na reklamu. Základem úspěšné nákupní reklamy je kvalitní a dobře strukturovaný datový feed produktů. Feed by měl obsahovat přesné a aktuální informace o produktech, včetně názvů, popisů, cen, dostupnosti a obrázků.

Je také důležité, aby názvy a popisy produktů obsahovaly relevantní klíčová slova, která potenciální zákazníci používají při vyhledávání. Rozdělení produktů do specifických kategorií umožňuje lépe cílit na různé segmenty zákazníků a optimalizovat nabídky podle výkonu jednotlivých skupin. Zásadním faktorem je také cenotvorba. Vzhledem k tomu, že produktové reklamy zobrazují ceny produktů přímo ve výsledcích vyhledávání, je důležité udržovat ceny konkurenceschopné.

Různá využití PPC kampaní vychází z výběru cílení na specifická publika:

 • Remarketing (Retargeting):Tento typ publika zahrnuje uživatele, kteří již navštívili vaše webové stránky nebo použili vaši aplikaci. Je to efektivní způsob, jak znovu oslovit tyto uživatele s přizpůsobenými zprávami nebo nabídkami.

 • Podobná publika (Lookalike/Similar audiences):Tato publika jsou vytvořena na základě analýzy chování a charakteristik uživatelů, kteří se podobají vašim stávajícím zákazníkům nebo návštěvníkům webu. Využitím publik můžete rozšířit dosah vašich kampaní mezi nové uživatele, kteří by s velkou pravděpodobností mohli mít o vaše produkty nebo služby zájem.

 • Demografické cílení:Umožňuje cílit vaše reklamy na uživatele na základě demografických informací, jako je věk, pohlaví, vzdělání nebo rodinný stav.

 • Geografické cílení:Můžeme cílit kampaně na uživatele na základě jejich geografické polohy, což je užitečné pro lokální firmy nebo podniky, které poskytují služby či prodávají produkty v konkrétních regionech.

 • Cílení podle zájmů:Umožňuje oslovit uživatele, kteří na online chování a historii prohlížení projevili zájem o určité kategorie, tématy nebo produkty, a tak lze předpokládat zájem o vaše produkty či služby.

Jak AI mění PPC?

Díky vývoji v oblasti umělé inteligence (AI) a strojového učení dochází k větší integraci a propojení mezi různými typy PPC kampaní. Kampaně typu Performance Max nebo Demand Generation od Google Ads nebo Advantage+ od Mety jsou skvělým příkladem tohoto trendu.

Např. Performance Max využívá pokročilé algoritmy AI k cílení na uživatele napříč různými kanály a platformami Google, včetně vyhledávání, obsahové síti, YouTube, Gmailu a Google Nákupy. To umožňuje inzerentům vytvořit jedinou kampaň, která reaguje na klíčová slova a zároveň se může zobrazovat na široké škále webových stránek a platform.

Integrace různých typů kampaní do jednoho komplexního řešení přináší řadu výhod:

 • Maximalizace dosahu:Inzerenti mohou oslovit své potenciální zákazníky na různých platformách a v různých fázích zákaznické cesty, což zvyšuje celkový dosah a viditelnost jejich reklam.

 • Optimalizace výkonu:Díky AI a strojovému učení může Performance Max kontinuálně analyzovat výkon kampaně a automaticky přizpůsobovat nabídky, cílení a rozpočet, aby dosáhla co nejlepších výsledků.

 • Vylepšená personalizace:Umožňuje lepší pochopení chování a preferencí cílového publika, což vede k vytváření vysoce personalizovaných reklamních zpráv, které jsou relevantnější a efektivnější.

 • Optimalizace kanálů a obsahu:Strojové učení analyzuje, které kanály a jaké typy obsahu nejlépe fungují pro dosažení cílů kampaně. To umožňuje inzerentům přizpůsobit své strategie a investovat do nejúčinnějších taktik.

 • Prediktivní analýzy:Díky pokročilým algoritmům můžeme lépe předvídat trendy a chování zákazníků, a přizpůsobit strategii kampaní tak, aby co nejlépe vyhovovaly budoucím potřebám trhu.

 • Testování a učení:Platformy v těchto kampaních provádí kontinuální A/B testování různých aspektů kampaně, včetně kreativního obsahu, cílení a umístění reklam, aby identifikovaly nejefektivnější kombinace pro dosažení cílů kampaně.

Tato integrace různých typů kampaní jednoduše umožňuje efektivnější a cílenější oslovení potenciálních zákazníků při nižších nákladech. Mohlo by se tedy zdát, že spustit “jednu kampaň pro vše” je ideální taktikou. Tak jednoduché to ale není. Marketing a reklama, zejména v online prostředí, jsou dynamické obory, kde úspěch závisí na kombinaci mnoha faktorů. Nejlepší strategie vždy kombinují více typů kampaní a individuálně nastavených marketingových přístupů, které jsou průběžně testovány, hodnoceny a optimalizovány. Vždy jde totiž o to, dělat reklamu přeci jen jinak (a lépe) než konkurence.

viktory logo

Máte zájem o spolupráci? Rádi byste u nás pracovali? Pojďme zajít na společný oběd či kávu.
Nebo si rezervujte termín na nezávaznou online konzultaci.

Kontakt

 • Viktory digital s.r.o.

 • Vršovická 817/5, 101 00 Praha

 • IČ: 17532256

 • DIČ: CZ17532256

 • Jsme plátci DPH


© 2023 Viktory digital s.r.o.  Všechna práva vyhrazena