Maximální růst vašeho online podnikání s frameworkem See – Think – Do – Care

Online podnikání je neustálým procesem vývoje a učení. Jedním z nástrojů, které mohou pomoci váš e-business posunout na novou úroveň, je koncept See – Think – Do – Care. Co to znamená a jak ho můžete využít ve svém podnikání?

Co je to See – Think – Do – Care?

See – Think – Do – Care je strategický framework, který navrhl digitální marketingový guru Avinash Kaushik. Ten se zaměřuje na definování a pochopení zákazníkových potřeb na základě jednotlivých fází jejich cesty, což nám umožňuje vytvořit cílený a efektivní marketingový plán.

See

See je první fáze cesty zákazníka, kde se snažíme dosáhnout co největšího počtu potenciálních zákazníků. Zde nejde o prodej, ale o budování povědomí o značce a o tom, co může nabídnout. Marketingové aktivity v této fázi by měly být orientované na širokou veřejnost a měly by zdůrazňovat hodnoty a přínosy značky.

Think

Fáze Think představuje moment, kdy potenciální zákazníci začínají uvažovat o koupi produktu či služby. V této fázi je důležité poskytnout dostatek informací a podnětů, které pomohou zákazníkům při rozhodování. Využití recenzí, případových studií a blogových příspěvků je v této fázi klíčové.

Do

Do je fáze, kdy zákazník přistoupí k nákupu. Zde je důležité se soustředit na konverzi a na poskytování co nejjednoduššího a nejrychlejšího procesu nákupu. Emailový marketing, retargeting a optimalizace konverzního místa jsou tři hlavní faktory, které byste měli v této fázi sledovat.

Care

Poslední fáze Care se zaměřuje na péči o zákazníky po nákupu. Cílem je budovat loajalitu a dosáhnout toho, aby se zákazník vrátil a opětovně u vás nakoupil. Toto je také čas pro sběr a analýzu zpětné vazby, která může přispět k vylepšení produktů nebo služeb. Pro aktivaci této fáze jsou důležité e-mailové kampaně po prodeji, programy loajality a výborná zákaznická podpora.

Jak tedy tento koncept využít pro růst vašeho online podnikání?

1. Identifikujte cílové skupiny: Určete, kdo jsou vaši potenciální zákazníci v každé fázi See – Think – Do – Care. Vytvořte si profil zákazníka, který vám pomůže lépe porozumět jeho potřebám a očekáváním.

2. Vytvořte strategii pro každou fázi: Každá fáze vyžaduje jiný přístup a strategii. V See fázi budujte povědomí a značku. V Think fázi využijte vzdělávací obsah k podpoře rozhodování zákazníka. V Do fázi se soustřeďte na konverzi a v Care fázi se zaměřte na budování loajality a vztahu se zákazníkem.

3. Měřte a vyhodnocujte: Pro každou fázi stanovte klíčové ukazatele výkonu (KPIs) a pravidelně sledujte jejich vývoj. Analyzujte data, která získáte, a na základě toho upravujte svou strategii.

4. Neustále se učte a vylepšujte: Digitální marketing je dynamický obor. Pravidelně testujte nové přístupy, sledujte trendy a využívejte nové nástroje k tomu, aby vaše online podnikání rostlo.

Framework See – Think – Do – Care je efektivní nástroj pro růst online podnikání. Vyzkoušejte ho a uvidíte, jak může přispět k většímu angažmá zákazníků, lepšímu pochopení jejich potřeb a nakonec k vyšším prodejům.

viktory logo

Máte zájem o spolupráci? Rádi byste u nás pracovali? Pojďme zajít na společný oběd či kávu.
Nebo si rezervujte termín na nezávaznou online konzultaci.

Kontakt

  • Viktory digital s.r.o.

  • Vršovická 817/5, 101 00 Praha

  • IČ: 17532256

  • DIČ: CZ17532256

  • Jsme plátci DPH


© 2023 Viktory digital s.r.o.  Všechna práva vyhrazena