Jak počítat návratnost investice do SEO?

Návratnost investice (ROI – Return on Investment) je jedním z klíčových ukazatelů, které by měly zaujmout každou marketingovou agenturu či oddělení, zvláště v současném, konkurenčně nabitém prostředí. SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače, je jednou z oblastí digitálního marketingu, kde měření ROI může být trochu komplikované, ale nikoli nemožné. Tento článek vám poskytne návod, jak efektivně vypočítat návratnost investice do SEO.

Proč je měření ROI v SEO důležité?

Investice do SEO mohou být nákladné a jejich výsledky nejsou vždy okamžitě viditelné. Proto je důležité mít kvantifikovatelné ukazatele, které vám ukážou, zda se vaše investice vyplatila. Měření ROI vám také pomůže pochopit, které taktiky jsou efektivní a na kterých byste měli pracovat.

Jak počítat ROI v SEO?

Krok 1: Stanovení cílů

Prvním krokem je stanovit si konkrétní, měřitelné cíle. Mohou to být například:

 • Nárůst organického provozu o X%
 • Zvýšení konverzí z organického vyhledávání o Y%
 • Počet nových zákazníků získaných prostřednictvím SEO

Krok 2: Výpočet nákladů

Před zahájením kampaně si vyčíslite všechny náklady spojené s vaším SEO úsilím. To zahrnuje:

 • Náklady na nástroje a software
 • Náklady na externí služby (SEO agentury, konzultanti)
 • Náklady na interní tým (mzdy, školení)

Krok 3: Sledování relevantních metrik

K měření úspěchu vašeho SEO úsilí si vyberte klíčové indikátory výkonu (KPI). Ty mohou zahrnovat:

 • Návštěvnost stránek
 • Doba strávená na stránce
 • Konverzní poměr
 • Hodnota zákazníka (Customer Lifetime Value – CLV)

Krok 4: Výpočet ROI

Příklad s roční investicí 100 000 Kč:

Představme si, že jste rozhodli investovat 100 000 Kč do SEO kampaně s ročním horizontem. Po prvním čtvrtletí jste zaznamenali zisk 20 000 Kč z nových zákazníků získaných díky SEO. Na první pohled by to mohlo vypadat jako neúspěšná investice:

ROI Q1=20000 Kcˇ100000 Kcˇ100000 Kcˇ×100=80%

Je však důležité mít na paměti, že SEO je dlouhodobá strategie. Po celém roce vaše SEO úsilí přineslo zisk 300 000 Kč. Když tento zisk spočítáte s původní investicí, dostanete mnohem pozitivnější obrázek:

ROI Celkem=300000 Kcˇ100000 Kcˇ100000 Kcˇ×100=200%

Tento příklad ilustruje, proč je klíčové hodnotit ROI z dlouhodobého hlediska, zejména v oblasti SEO, kde mohou výsledky přicházet postupně.

Jak vidíte, dlouhodobý pohled je klíčový při hodnocení návratnosti investice do SEO. Zpočátku může být ROI negativní, ale díky dlouhodobému horizontu a postupnému nárůstu hodnoty může být konečný výsledek velmi pozitivní.

viktory logo

Máte zájem o spolupráci? Rádi byste u nás pracovali? Pojďme zajít na společný oběd či kávu.
Nebo si rezervujte termín na nezávaznou online konzultaci.

Kontakt

 • Viktory digital s.r.o.

 • Vršovická 817/5, 101 00 Praha

 • IČ: 17532256

 • DIČ: CZ17532256

 • Jsme plátci DPH


© 2023 Viktory digital s.r.o.  Všechna práva vyhrazena