Štítek: SEO

Vyhledávače

Vyhledávače

Internetový vyhledávač (Search Engine) je webová aplikace, které umožňuje uživatelům vyhledávat informace a obsah (obrázky, videa apod.) na internetu. Webové vyhledávače jsou bránou k nekonečnu informací a pracují s velkým množstvím dat, které musí pochopit, roztřídit a seřadit tak, aby uživatelé dostali na své otázky co nejpřesnější odpovědi. 

Nejpoužívanější vyhledávače jsou:

 • Google
 • Seznam
 • Bing (Microsoft)
 • Yahoo
 • Yandex

Jak funguje internetový vyhledávač?

Roboti vyhledávače (např. Googlebot nebo Seznambot) procházejí internetové stránky a jejich obsah indexují (ukládají) do databáze. Obsah stránek vyhodnocují a řadí podle spousty algoritmů. Jakmile tedy uživatelé vyhledávají nějaký dotaz, vyhledávač se jim snaží zobrazit ty nejrelevantnější organické odkazy a spolu s nimi i reklamy na zadaná klíčová slova.

Je nutné rozlišovat internetový vyhledávač a internetový prohlížeč. Prohlížeče, jako Chrome, Firefox, Safari, Edge a Opera, umožňují uživatelům zadávat adresy webových stránek a zobrazovat jejich obsah. Mohou integrovat vyhledávací panel napojený na vyhledávač, ale samy o sobě vyhledávačem nejsou (tj. neindexují stránky do vlastní databáze).

Už ti nic neuteče

Pokračovat ve čtení

Jak počítat návratnost investice do SEO?

Návratnost investice (ROI – Return on Investment) je jedním z klíčových ukazatelů, které by měly zaujmout každou marketingovou agenturu či oddělení, zvláště v současném, konkurenčně nabitém prostředí. SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače, je jednou z oblastí digitálního marketingu, kde měření ROI může být trochu komplikované, ale nikoli nemožné. Tento článek vám poskytne návod, jak efektivně vypočítat návratnost investice do SEO.

Proč je měření ROI v SEO důležité?

Investice do SEO mohou být nákladné a jejich výsledky nejsou vždy okamžitě viditelné. Proto je důležité mít kvantifikovatelné ukazatele, které vám ukážou, zda se vaše investice vyplatila. Měření ROI vám také pomůže pochopit, které taktiky jsou efektivní a na kterých byste měli pracovat.

Jak počítat ROI v SEO?

Krok 1: Stanovení cílů

Prvním krokem je stanovit si konkrétní, měřitelné cíle. Mohou to být například:

 • Nárůst organického provozu o X%
 • Zvýšení konverzí z organického vyhledávání o Y%
 • Počet nových zákazníků získaných prostřednictvím SEO

Krok 2: Výpočet nákladů

Před zahájením kampaně si vyčíslite všechny náklady spojené s vaším SEO úsilím. To zahrnuje:

 • Náklady na nástroje a software
 • Náklady na externí služby (SEO agentury, konzultanti)
 • Náklady na interní tým (mzdy, školení)

Krok 3: Sledování relevantních metrik

K měření úspěchu vašeho SEO úsilí si vyberte klíčové indikátory výkonu (KPI). Ty mohou zahrnovat:

 • Návštěvnost stránek
 • Doba strávená na stránce
 • Konverzní poměr
 • Hodnota zákazníka (Customer Lifetime Value – CLV)

Krok 4: Výpočet ROI

Příklad s roční investicí 100 000 Kč:

Představme si, že jste rozhodli investovat 100 000 Kč do SEO kampaně s ročním horizontem. Po prvním čtvrtletí jste zaznamenali zisk 20 000 Kč z nových zákazníků získaných díky SEO. Na první pohled by to mohlo vypadat jako neúspěšná investice:

ROI Q1=20000 Kcˇ100000 Kcˇ100000 Kcˇ×100=80%


Je však důležité mít na paměti, že SEO je dlouhodobá strategie. Po celém roce vaše SEO úsilí přineslo zisk 300 000 Kč. Když tento zisk spočítáte s původní investicí, dostanete mnohem pozitivnější obrázek:

ROI Celkem=300000 Kcˇ100000 Kcˇ100000 Kcˇ×100=200%

Tento příklad ilustruje, proč je klíčové hodnotit ROI z dlouhodobého hlediska, zejména v oblasti SEO, kde mohou výsledky přicházet postupně.

Jak vidíte, dlouhodobý pohled je klíčový při hodnocení návratnosti investice do SEO. Zpočátku může být ROI negativní, ale díky dlouhodobému horizontu a postupnému nárůstu hodnoty může být konečný výsledek velmi pozitivní.

Nejnovější články


Už ti nic neuteče

Pokračovat ve čtení

Optimalizace pro Google Discover

Jak využít potenciál Google Discover v rámci SEO

Přehled

Transformace vyhledávání je zde, a Google Discover je toho důkazem. Tento algoritmem řízený feed představuje novou kapitolu ve světě SEO, jelikož poskytuje uživatelům obsah dříve, než si jej stihnou vyhledat. Jak tedy na toto nové pole pohlížet z pohledu SEO specialisty? Tento článek nastíní klíčové aspekty, na které by se měli marketéři a značky zaměřit.


Hlavní charakteristiky Google Discover

 • interaktivní feed: vedený machine learningem a zohledňuje interakce uživatelů
 • kombinovaný typ obsahu: mix aktuálních událostí a stálého, tzv. „evergreen“ obsahu
 • multimediální prezentace: silný akcent na grafické a video prvky
 • volba uživatele: nabídka ručního filtrování feedu

Základy SEO v éře Google Discover

Analýza preference uživatelů

Personalizace je v jádru Google Discover. Dává smysl věnovat pozornost záznamům o interakci uživatelů s vaší online přítomností. Nástroje jako Google Analytics vám mohou poskytnout potřebný vhled.

Interaktivní a hodnotný obsah

Vytváření obsahu, který je nejen informačně bohatý, ale také vyvolává interakci, je klíčové. Sdílení, lajky a komentáře se nyní počítají více než kdykoliv předtím.

Vizualizace a multimedia

S narůstajícím důrazem na vizuální obsah je důležité investovat do kvalitního grafického a video materiálu, který obsah doplňuje a rozšiřuje.

Postavení a spolehlivost

Jako vždy, důvěryhodnost a autorita vašeho obsahu je klíčová. Až tedy budete vytvářet materiál, postarejte se, aby byl ověřitelný, přesný a aktuální.

Vstup Google Discover do SEO scény přináší nové výzvy, ale i nové možnosti. Chápání jeho funkcí a přizpůsobení SEO strategie mohou firmám a značkám přinést značnou výhodu. Zaměření na kvalitu, interaktivitu a důvěryhodnost by mělo být v centru vašeho SEO plánu pro Google Discover.

Nejnovější články


Už ti nic neuteče

Pokračovat ve čtení

Google Search Console

Google Search Console (GSC)

Google Search Console je online nástroj poskytovaný společností Google, který umožňuje správcům webových stránek monitorovat, spravovat a optimalizovat výkon webových stránek ve výsledcích vyhledávání Google. Registrace i využívání nástroje je zdarma.

Mezi hlavní funkce GSC patří:

 • Analýza výkonu stránek – zobrazuje informace o tom, jak často se stránky zobrazují ve výsledcích vyhledávání Google, jaká klíčová slova vedou k zobrazení a jaký je celkový provoz na stránkách.
 • Indexace – poskytuje informace o tom, jaké stránky webu Google indexuje (tj. analyzuje obsah webových stránek a zařazuje je do své databáze), zda byla indexace úspěšná a umožňuje nastavit opětovné indexování nového nebo aktualizovaného obsahu.
 • Zlepšení viditelnosti – Google Search Console poskytuje návrhy na zlepšení viditelnosti stránek ve výsledcích vyhledávání jako jsou upozornění na případné technické problémy, chyby při zobrazování a problémy s rychlostí při načítání stránky.
 • Sitemapy – správci webu mohou pomocí tohoto nástroje odeslat sitemap webu (seznam URL adres), která je důležitá pro usnadnění indexace stránek vyhledávačem.
 • Oznamování chyb – upozorňuje na různé problémy, jako jsou chyby stránek, problémy s mobilním uspořádáním stránek nebo bezpečnostní problémy.

Google Search Console je tedy nástroj pro správce, specialisty či majitele webových stránek, který poskytuje užitečné informace o tom, zda vyhledávač Googlu dokáže daný web najít, upozornit na problémy s indexování a načítáním webu a mnoho dalších informací pro optimalizaci webu. Je proto základním SEO nástrojem.

Už ti nic neuteče

Pokračovat ve čtení

SEO a umělá inteligence

V dnešní digitální době je SEO, neboli Search Engine Optimization (česky optimalizace pro vyhledávače), nezbytnou součástí online marketingových strategií. SEO zahrnuje soubor technik a postupů, které mají za cíl zvýšit návštěvnost a viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávačů, jako jsou Google, Bing a Yahoo. S rozvojem umělé inteligence (AI) je nyní možné provádět pokročilou analýzu dat a vytvářet ještě účinnější strategie. Nicméně je důležité zdůraznit, že bez SEO specialisty to nejde. V tomto článku se zaměříme na to, jakým způsobem může kombinace AI a lidské expertízy zajistit úspěch vašeho SEO.

AI v SEO: Rychlost a přesnost

Umělá inteligence přináší řadu výhod do světa SEO. AI algoritmy jsou schopny analyzovat obrovské množství dat a identifikovat vzory, které by mohly být pro člověka obtížně rozpoznatelné. Díky tomu mohou být SEO strategie mnohem rychlejší a přesnější.

Některé z oblastí, ve kterých AI v SEO exceluje, zahrnují:

 • Analýza klíčových slov: AI může pomoci identifikovat nejlepší klíčová slova pro konkrétní webovou stránku nebo podnikání.
 • Analýza konkurence: AI může snadno analyzovat konkurenční weby a poskytnout informace o jejich SEO strategiích.
 • Optimalizace obsahu: AI může analyzovat obsah webových stránek a navrhnout zlepšení pro lepší SEO.
 • Personalizace uživatelské zkušenosti: AI může pomoci vytvářet více přizpůsobený a relevantní obsah pro jednotlivé uživatele.

Lidský dotek: Klíčový prvek pro úspěšné SEO

I přes sílu umělé inteligence je lidský dotek a expertíza SEO specialisty stále nezbytná. Jejich role je klíčová z následujících důvodů:

Chápání kontextu: SEO specialisté mají schopnost chápat kontext a nuance, které AI nemusí plně pochopit. To znamená, že jsou schopni lépe aplikovat získané informace do reálného prostředí a přizpůsobit strategie konkrétním potřebám firmy či webové stránky.

Etika a regulace: V oblasti SEO existují etické hranice a regulační pravidla, které je třeba dodržovat. SEO specialisté jsou obeznámeni s těmito pravidly a dokážou zajistit, že strategie budou dodržovat pokyny vyhledávačů, jako je například Google, a zároveň budou efektivní.

Kreativita a inovace: AI může poskytnout nápady a nástroje pro vytváření efektivních strategií, ale lidská kreativita a inovace jsou stále nezbytné pro nalezení jedinečných řešení, která konkurence ještě nevyužila. SEO specialisté mohou navrhovat originální a kreativní strategie, které umožní vaší webové stránce zaujmout pozornost uživatelů a zvýšit návštěvnost.

Komunikace a spolupráce: SEO specialisté jsou schopni komunikovat se zákazníky a dalšími členy týmu, aby zajistili, že strategie budou splňovat potřeby a cíle podnikání. Umělá inteligence nemůže nahradit tuto schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s ostatními.

Závěr: Kombinace AI a lidské expertízy pro úspěšné SEO

SEO a umělá inteligence mohou společně vytvořit silnou kombinaci, která vede k úspěšným online marketingovým strategiím. AI pomáhá zefektivnit a zpřesnit SEO procesy, zatímco lidská expertíza SEO specialisty zajišťuje, že strategie budou přizpůsobeny konkrétním potřebám a cílům podnikání, dodržovat etické normy a být kreativní a inovativní.

Proto, pokud chcete maximalizovat úspěch svého SEO, je důležité najmout zkušeného SEO specialistu, který bude schopen využít sílu AI a zároveň přidat nezbytný lidský dotek. Společně vám pomohou dosáhnout lepší viditelnosti na internetu, zvýšit návštěvnost vašich webových stránek a přinést vám více zákazníků a obchodních příležitostí.

Nejnovější články


Už ti nic neuteče

Pokračovat ve čtení

viktory logo

Máte chuť zapojit se do vzájemně výhodné spolupráce s Viktory.cz, přední online marketingovou agenturou? Je nějaká konkrétní oblast, kterou byste rádi probrali? S radostí vám nabízíme nezávaznou online konzultaci.

Kontakt

 • Viktory digital s.r.o.

 • Vršovická 817/5, 101 00 Praha

 • IČ: 17532256

 • DIČ: CZ17532256

 • Jsme plátci DPH


© 2023 Viktory digital s.r.o.  Všechna práva vyhrazena