Segmentace trhu

Segmentace je proces rozdělování trhu do různých skupin (segmentů) zákazníků s podobnými charakteristikami, chováním nebo potřebami. Umožňuje účinněji cílit na konkrétní skupiny zákazníků a přizpůsobit jim marketingové strategie. Díky tomuto rozdělení můžeme vaše produkty/služby přesněji cílit na ty zákazníky, u kterých je největší potenciál konverze.

Segmentace má dvě fáze:

 1. lépe porozumět zákazníkům, jejich potřebám a preferencím
 2. lépe přizpůsobit nabídku služeb a produktů i samotnou reklamu tak, aby cílovou skupinu oslovila co nejefektivněji

Maximalizace zisku a minimalizace nákladů

Cílem segmentace je tedy maximalizace zisku a minimalizace nákladů, kdy neoslovujeme všechny potenciální kupující, ale cílíme reklamy pouze tu cílovou skupinu, kterou by mohl váš produkt/služba nejvíce zajímat. Marketingové kampaně šité na míru určitému segmentu zákazníků tak jsou mnohem úspěšnější než kampaně s obecným cílením. Pokud například prodáváte společenské oblečení, tak inzerci plesových šatů mnohem více ocení žena v maturitním ročníku gymnázia, než programátor, který je deset let po škole. 

V online reklamě využíváme několik druhů segmentace:

 • Demografická segmentace – segmentace na určité demografické skupiny, jako jsou věk, pohlaví, vzdělání nebo rodinný stav.

 • Geografická segmentace – segmentace na konkrétní geografické oblasti, jako jsou města, regiony nebo země.

 • Psychografická segmentace – segmentace na základě zájmů, životního stylu, hodnot, postojů a osobnostních rysů. Poskytují hlubší vhled do motivace a preferencí zákazníků.

 • Behaviorální segmentace – segmentace na chování zákazníků, jako jsou nákupní zvyklosti, využívání produktů, interakce s brandem a loajalita.

 • Zařízení – segmentace podle zařízení, které uživatelé používají a na kterých jsou reklamy zobrazeny (např. mobilní zařízení, počítače, tablety).

 • Časová segmentace – cílení na specifické časové úseky, jako jsou určité dny v týdnu nebo časy v průběhu dne, kdy jsou uživatelé aktivní.

Segmentace hraje klíčovou roli nejen v procesu cílení na potenciální zákazníky, ale také v jejich vylučování z reklamních kampaní. Cílením na konkrétní segmenty zákazníků, kteří nejlépe odpovídají profilu ideálního zákazníka nebo kteří projevili zájem o určité produkty či služby, nám dovolují výrazně zvýšit pravděpodobnost konverze a zlepšit celkovou účinnost reklamních sdělení. Na druhou stranu, možnost vyloučit určité skupiny z reklamních kampaní nám umožňuje minimalizovat finanční zdroje klientů a reklamní rozpočet směřovat tam, kde má největší potenciál generovat návratnost.

Základem jsou data

Klíčem k úspěchu je využívání dat o uživatelích, proto se efektivní segmentace v online prostředí neobejde bez nástrojů, které tato data umí sbírat, analyzovat a využívat. Jednou z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších platforem pro měření dat o uživatelích je Google Analytics. Umožňuje sledovat a analyzovat návštěvnost webových stránek a aplikací, včetně demografických údajů, zájmů, chování na webu a konverzí. Tato data jsou poté využívána k identifikaci klíčových segmentů publika a k optimalizaci reklamních kampaní.

Už ti nic neuteče

viktory logo

Máte zájem o spolupráci? Rádi byste u nás pracovali? Pojďme zajít na společný oběd či kávu.
Nebo si rezervujte termín na nezávaznou online konzultaci.

Kontakt

 • Viktory digital s.r.o.

 • Vršovická 817/5, 101 00 Praha

 • IČ: 17532256

 • DIČ: CZ17532256

 • Jsme plátci DPH


© 2023 Viktory digital s.r.o.  Všechna práva vyhrazena