ROI 

ROI je zkratkou pro Return on Investment, která se do češtiny překládá jako Návratnost investice. Jedná se o univerzální finanční ukazatel používaný napříč celým obchodním světem k posouzení efektivity investic. Měří, kolik peněz bylo vyděláno (nebo ztraceno) ve vztahu k investovaným prostředkům.

Vypočítává se jako poměr mezi ziskem (nebo užitkem) z investice a samotnou investicí. Cílem je určit, kolik peněz bylo vyděláno na každou investovanou korunu (nebo jinou měnovou jednotku). ROI se téměř vždy uvádí v procentech a vzorců pro jeho výpočet existuje hned několik. Tím nejpoužívanějším je však:

ROI = (výnos – investice) / investice * 100 (%)

V oblasti digitálního marketingu využívají odborníci na marketing ukazatel ROI (návratnosti investic) k posouzení, jak efektivně marketingové strategie přispívají k tvorbě zisku. Díky analýze ROI je možné efektivněji rozdělit rozpočet mezi různé marketingové aktivity s ohledem na jejich potenciální přínos k ziskovosti. Kromě toho umožňuje tento ukazatel hodnotit dlouhodobý úspěch marketingových iniciativ prostřednictvím přímého srovnání vynaložených nákladů a generovaného zisku.

ROI nebo ROAS?

ROI je univerzálnější ukazatel, který může být použit napříč různými typy investic, nejen v reklamě. Měří celkovou úspěšnost investice porovnáním zisku, který investice vydělá, s jejími náklady. V kontextu online reklamy to zahrnuje celkové náklady na kampaně, včetně nákladů na kliknutí, správu kampaní, tvorbu obsahu a další související výdaje.

ROAS neboli Návratnost investic do reklamy je přímo zaměřena na výkonnost reklamních kampaní. Specificky se zaměřuje na reklamní výdaje a měří příjmy vydělané z každé koruny vynaložené na reklamu. ROAS je často používán PPC specialisty a marketéry k optimalizaci kampaní, protože poskytuje jasný pohled na to, jak efektivně jsou reklamní výdaje generující příjmy. Pomáhá rozhodovat o tom, zda zvýšit, snížit nebo přerozdělit rozpočet na konkrétní kampaně.

Co se považuje za dobré ROI?

Jakou konkrétní hodnotu ROI lze považovat za dobrou, závisí na mnoha faktorech, včetně odvětví, druhu investice a časového horizontu. Obecně v podnikatelském prostředí je každé kladné ROI vnímáno pozitivně, neboť ukazuje, že investice přináší zisk. Nicméně, pro většinu firem je cílem dosáhnout úrovně ROI, která nejenže zaručuje zisk, ale také výrazně překonává průměrnou míru návratnosti ve svém odvětví, čímž zajišťuje významnou konkurenční výhodu a udržitelnost podnikání v dlouhodobém horizontu.

Už ti nic neuteče

viktory logo

Máte zájem o spolupráci? Rádi byste u nás pracovali? Pojďme zajít na společný oběd či kávu.
Nebo si rezervujte termín na nezávaznou online konzultaci.

Kontakt

  • Viktory digital s.r.o.

  • Vršovická 817/5, 101 00 Praha

  • IČ: 17532256

  • DIČ: CZ17532256

  • Jsme plátci DPH


© 2023 Viktory digital s.r.o.  Všechna práva vyhrazena