Lookalike publika

Lookalike publika (v češtině někdy označovaná jako „podobná publika“) v digitálním marketingu představují publika, která se nejvíce podobají vaší cílové skupině. Marketérům umožňují rozšířit dosah svých kampaní tím, že identifikují a oslovují nové potenciální zákazníky s podobnými charakteristikami, jako mají ti stávající. Vytváří se pomocí datových analýz a algoritmů strojového učení, které zkoumají vzorce chování, demografické údaje a další relevantní informace.

Jak Lookalike publika fungují?

Vytváření lookalike publika začíná definicí tzv. seed audience (zdrojového publika), což je vaše základní cílová skupina. Ta může být utvořena z existujících zákazníků či uživatelů, kteří nějakým způsobem interagovali s vaším webem či profilem na sociálních sítích. Reklamní platformy pak toto zdrojové publikum analyzují a hledají nové uživatele, kteří jsou cílové skupině podobní.

Jak využít Lookalike publika?

 • Zvýšení dosahu kampaně. 
  Lookalike publika vám umožňují rozšířit dosah vašich marketingových kampaní mimo vaše stávající zákazníky nebo fanoušky.

 • Efektivnější využití rozpočtu. 
  Cílením na uživatele s vyšší pravděpodobností zájmu o vaše produkty a služby dovoluje efektivněji využít rozpočet bez nákladů na oslovení méně relevantní cílové skupiny.

 • Vylepšení ROI (návratnosti investic). 
  Díky vyšší relevanci oslovovaného publika jsou kampaně zaměřené na lookalike publika obvykle efektivnější, což vede k lepší konverzi a vyšší návratnosti investic do reklamy.

 • Rychlejší expanze na nové trhy.
  Lookalike publika mohou být klíčová při expanzi na nové trhy nebo demografické segmenty, kde nemáte dostatek dat o potenciálních zákaznících.

Většina velkých reklamních platforem, jako jsou Facebook, Instagram, Google Ads a LinkedIn, již možnost vytvoření Lookalike publika nabízí. Využití Lookalike publika může být mimořádně účinné pro rozšíření dosahu marketingových kampaní a oslovení nových potenciálních zákazníků. Je také silným nástrojem pro zvýšení efektivity marketingových a reklamních strategií, umožňuje lepší cílení reklam a pomáhá dosahovat lepších výsledků s nižšími náklady.

Už ti nic neuteče

viktory logo

Máte zájem o spolupráci? Rádi byste u nás pracovali? Pojďme zajít na společný oběd či kávu.
Nebo si rezervujte termín na nezávaznou online konzultaci.

Kontakt

 • Viktory digital s.r.o.

 • Vršovická 817/5, 101 00 Praha

 • IČ: 17532256

 • DIČ: CZ17532256

 • Jsme plátci DPH


© 2023 Viktory digital s.r.o.  Všechna práva vyhrazena