logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
h

Investujete již do reklamy, ale nevíte zda efektivně?

Máte spuštěnou již reklamu a měsíčně utrácíte určitý rozpočet. Odezva z reklamy je, ale nejste si jistí, zda by se peníze nedali lépe využít? Nejste si jistí, zda tento typ reklamy je ten nejvhodnější? Pomůžu vám zanalyzovat současný stav reklamy, spočítáme kolik Vás stojí každý zákazník a zda se Vám současná reklama vyplatí. Případně doporučím, jak ji zefektivnit.

No Comments

Post a Comment